Åmot-podden

# 3 - Inkludering og frivillighet

May 02, 2023 Åmot kommune
# 3 - Inkludering og frivillighet
Åmot-podden
More Info
Åmot-podden
# 3 - Inkludering og frivillighet
May 02, 2023
Åmot kommune

Kan en moderne kommune lykkes uten frivillighet? Og hvorfor jobber vi med inkludering fremfor integrering?

En podcast om samspillet mellom bosetning, inkludering og frivillighet og viktigheten av naturlige møteplasser mellom det offentlige og samfunnet for øvrig.

En stor takk til alle frivillige i hele Norge.

Show Notes

Kan en moderne kommune lykkes uten frivillighet? Og hvorfor jobber vi med inkludering fremfor integrering?

En podcast om samspillet mellom bosetning, inkludering og frivillighet og viktigheten av naturlige møteplasser mellom det offentlige og samfunnet for øvrig.

En stor takk til alle frivillige i hele Norge.