Åmot-podden

# 3 - Inkludering og frivillighet

May 02, 2023 Åmot kommune
Åmot-podden
# 3 - Inkludering og frivillighet
Show Notes

Kan en moderne kommune lykkes uten frivillighet? Og hvorfor jobber vi med inkludering fremfor integrering?

En podcast om samspillet mellom bosetning, inkludering og frivillighet og viktigheten av naturlige møteplasser mellom det offentlige og samfunnet for øvrig.

En stor takk til alle frivillige i hele Norge.