Åmot-podden

#9 - Hvordan styrke medarbeidere?

October 18, 2023 Åmot kommune
Åmot-podden
#9 - Hvordan styrke medarbeidere?
Show Notes

Hva trenger vi som mennesker for å gjøre en god jobb? 

I denne episode av Åmot-Podden får du vite mer om hva medarbeiderskap er og hvordan vi benytter verktøyet 10-faktor for å utvikle oss og organisasjonen. 

Vi diskuterer blant annet psykologisk trygghet, åpenhetskultur og viktigheten av løpende oppfølging etter gjennomført medarbeiderundersøkelse. 

Ingelinn Burkeland (fagansvarlig for 10 faktor i KS-konsulentene) og Asbjørn Skogum (HR-Leder i Åmot kommune) gjester Åmot-podden.